Photo 29 of 63 in Wall Photos

Con dấu chức danh
Đây là con dấu có ghi tên & chức danh của người nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty. Không có quy định cụ thể về việc ai phải có hoặc ai không được khắc dấu này. Vì thế bạn có thể thoải mái để khắc dấu vì ai cũng có thể thực hiện.
#taxplusvn #dichvuthanhlap
--> Xem rõ hơn tại đây: http://bit.ly/38qbHZ7

Tax Plus's Album: Wall Photos


0 comments