Photo 30 of 63 in Wall Photos

Khi nào bắt buộc phải có hóa đơn điện tử?

- Thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018
- Những doanh nghiệp đã có hóa đơn điện tử nhưng không có mã của cơ quan thuế hoặc đã tiến hành đăng ký hóa đơn điện tử có mã số thuế trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
- Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế. Trường hợp này sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết 31.10.2020, sau đó tuân thủ theo Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.
- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020
- Đối với DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.
- Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền
#taxplusvn #dichvuthanhlap

Tax Plus's Album: Wall Photos


0 comments