• Tax Plus
  Về giá trị pháp lý, bản sao và bản chụp có sự khác nhau như sau:

  Bản chụp không có giá trị pháp lý đối với cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên để tiện cho việc giao dịch, bản chụp này cũng được sử...  more
 • Tax Plus
  Hiện tại có 3 loại cổ phiếu đang phổ biến trên thị trường

  Cổ phiếu quỹ

  Đây là loại cổ phiếu được quy định theo Luật chứng khoán Việt Nam, là loại cổ phiếu được các công ty cổ phần...  more
  Công ty TNHH MTV có được phát hành cổ phiếu không | TaxPlus
 • Tax Plus
  Ngoài việc thành lập doanh nghiệp & quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18, 19 của Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  - “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người...  more
 • Tax Plus
  Xét về số lượng lao động

  Yếu tố thứ 2 để so sánh là số lượng lao động. Theo quy định trong khái niệm của hộ kinh doanh đã nêu trên thì đây là hình thức dưới 10 lao động. Vì thế nếu đã...  more
 • Tax Plus
  Khoản 2, 3, 4, 5 điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

  “4. Vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều này không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho Nhà nước và chi phí xây...  more
 • Tax Plus
  Trong trường hợp trụ sở công ty bạn không có số nhà rõ ràng thì bạn chỉ cần ghi như sau:

  Thôn A, Xã B, Huyện C, TPHCM, Việt Nam.
  #taxplusvn #dichvuthanhlap
 • Tax Plus
  Đóng dấu giáp lai được quy định tại điều 25, Nghị định 110/2004/NĐ-CP có ghi rõ:

  “1. Việc quản lý & sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản...  more
 • Tax Plus
  Đối với công ty cổ phần, thời hạn vốn góp được quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014:

  “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể...  more
 • Tax Plus
  Dấu treo sẽ được dùng trong trường hợp người chịu trách nhiệm được ký ở phía dưới không có thẩm quyền để đóng dấu lên chữ ký của mình đã ký ở văn bản đó.

  Đối với trường hợp không...  more
 • Tax Plus
  Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là bạn sẽ phải được cấp loại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để được...  more
 • Tax Plus
  Những lợi ích khi sát nhập doanh nghiệp

  - Sát nhập giúp mở rộng quy mô của doanh nghiệp: Khi 2 hay nhiều doanh nghiệp sát nhập lại với nhau cũng đồng nghĩa với việc vốn, lao động, thị trường, thương...  more
 • Tax Plus
  Cố phiếu ưu đãi – Preferred Stock
  Cố phiếu ưu đãi tương tự như với trái phiếu doanh nghiệp và sẽ không có quyền biểu quyết đi kèm giống với cổ phiếu thông thường. Cố phiếu ưu đãi phổ biến...  more
 • Tax Plus
  Khi nào bắt buộc phải có hóa đơn điện tử?

  - Thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018
  - Những doanh nghiệp đã có hóa đơn điện tử nhưng không có mã của cơ quan...  more
 • Tax Plus
  Con dấu chức danh
  Đây là con dấu có ghi tên & chức danh của người nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty. Không có quy định cụ thể về việc ai phải có hoặc ai không được khắc dấu này. Vì...  more
 • Tax Plus
  Doanh nghiệp vừa
  Khoản 3, điều 6 tại nghị định số 39/2018/NĐ-CP có đưa ra tiêu chí của doanh nghiệp vừa như sau:

  “3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực...  more