• Tax Plus
  Về giá trị pháp lý, bản sao và bản chụp có sự khác nhau như sau:

  Bản chụp không có giá trị pháp lý đối với cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên để tiện cho việc giao dịch, bản chụp này cũng được sử...  more
 • Tax Plus
  Hiện tại có 3 loại cổ phiếu đang phổ biến trên thị trường

  Cổ phiếu quỹ

  Đây là loại cổ phiếu được quy định theo Luật chứng khoán Việt Nam, là loại cổ phiếu được các công ty cổ phần...  more
  Công ty TNHH MTV có được phát hành cổ phiếu không | TaxPlus
 • Tax Plus
  Ngoài việc thành lập doanh nghiệp & quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18, 19 của Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  - “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người...  more
 • Tax Plus
  Xét về số lượng lao động

  Yếu tố thứ 2 để so sánh là số lượng lao động. Theo quy định trong khái niệm của hộ kinh doanh đã nêu trên thì đây là hình thức dưới 10 lao động. Vì thế nếu đã...  more
 • Tax Plus
  Khoản 2, 3, 4, 5 điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

  “4. Vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều này không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho Nhà nước và chi phí xây...  more
 • Tax Plus
  Trong trường hợp trụ sở công ty bạn không có số nhà rõ ràng thì bạn chỉ cần ghi như sau:

  Thôn A, Xã B, Huyện C, TPHCM, Việt Nam.
  #taxplusvn #dichvuthanhlap
 • Tax Plus
  Đóng dấu giáp lai được quy định tại điều 25, Nghị định 110/2004/NĐ-CP có ghi rõ:

  “1. Việc quản lý & sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản...  more
 • Tax Plus
  Đối với công ty cổ phần, thời hạn vốn góp được quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014:

  “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể...  more
 • Tax Plus
  Dấu treo sẽ được dùng trong trường hợp người chịu trách nhiệm được ký ở phía dưới không có thẩm quyền để đóng dấu lên chữ ký của mình đã ký ở văn bản đó.

  Đối với trường hợp không...  more
 • Tax Plus
  Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là bạn sẽ phải được cấp loại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để được...  more
 • Tax Plus
  Mọi quy trình, thủ tục & hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đều sẽ phải tuân thủ theo đúng quy định thì mới được chấp thuận. Bạn sẽ cần tuân thủ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký hộ...  more
 • Tax Plus
  Phân loại trái phiếu dựa theo tính chất

  Trái phiếu có thể chuyển đổi: Đây là loại có khả năng chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Loại này được quy định về thời gian cùng tỷ lệ mua.
  Trái...  more
 • Tax Plus
  Theo như khái niệm của công ty đối vốn: Các thành viên công ty sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào”. Vì thế chế độ trách nhiệm đối với các thành viên...  more
 • Tax Plus
  Cổ đông ưu đãi
  Đây là những cổ đông giành được quyền ưu tiên về một quyền nhất định nào đó của doanh nghiệp. Thường là quyền hưởng một tỉ lệ cổ tức nào đó (giá trị cố định) trước...  more
 • Tax Plus
  Kinh doanh có điều kiện là một khái niệm quan trọng trong kinh tế. Vậy Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Nó có những đặc điểm gì và được quản lý ra sao? Đây là thắc mắc của rất nhiều...  more